Проверка на резултати

Клиничната лаборатория на ДКЦ XXX София ЕООД е оборудвана със съвременна апаратура, отговаряща на всички изисквания за качество, прецизност и кратки срокове за изработване на тестовете.

Използваните реактиви и консумативи са с най-високо качество, което е гаранция за надеждност на резултатите.

Клиничната лаборатория извършва всички видове клинични изследвания.

В лабораторията е създадена строга система за вътрешен контрол на измерваните параметри и участва в Национална система за външна оценка на качеството.

Кличината лаборатория притежава всички необходими сертификати за извършване на своята дейност. Пациентите се приемат и обслужват от лаборанти с дългогодишен стаж, които са отлично подготвени. Резултатите се валидират от лекар с призната специалност по клинична лаборатория. В лабораторията е осигурена безопасна среда както за пациента, така и за медицинския персонал, при вземането на биологичния материал и извършването на изследванията, чрез използване на затворена система за вземане на кръв.