ДКЦ XXX СОФИЯ ЕООД разполага с  набор рентгенова апаратура за конвенционална рентгенова диагностика и съвременни ехографски апарати, които позволяват да се провеждат следните изследвания:

  • Рентгенографии
  • Пълна гама ехографски изследвания